Lục Giác Đồng Thau

Call VND

Lục Giác Đồng Thau
Thông tin chi tiết
Mác đồng:     C36000, C3601, C3602, C3604, C62300, C9500...

Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM

Kích thước:  6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm ... ~ 60mm

Chiều dài:    1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm ( cắt theo yêu cầu )

Bề mặt:        Bóng, sọc.

Ứng dụng:  Ngành điện, điện lạnh, cơ khí khuôn mẫu, y tế, hàng hải

Xuất xứ:      EU, Russia, Malaysia, Thailand, India, China, Taiwan...

Lục Giác Đồng Thau
Thông tin chi tiết
Mác đồng:     C36000, C3601, C3602, C3604, C62300, C9500...

Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM

Kích thước:  6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm, 20mm ... ~ 60mm

Chiều dài:    1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm ( cắt theo yêu cầu )

Bề mặt:        Bóng, sọc.

Ứng dụng:  Ngành điện, điện lạnh, cơ khí khuôn mẫu, y tế, hàng hải

Xuất xứ:      EU, Russia, Malaysia, Thailand, India, China, Taiwan...

Chia sẻ :

Sản phẩm khác