Láp đồng thau

Call VND

Láp đồng thau
Thông tin chi tiết
Mác đồng:      C36000, C3601, C3602, C3604, C62300, C9500...

Tiêu chuẩn:   JIS, AISI, ASTM

Đường kính:  6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm ... ~ 160mm

Chiều dài:      1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm ( cắt theo yêu cầu )

Bề mặt:          Bóng, sọc.

Ứng dụng:     Ngành điện, điện lạnh, cơ khí khuôn mẫu, y tế, hàng hải

Xuất xứ:        EU, Russia, Malaysia, Thailand, India, China, Taiwan...

Láp đồng thau
Thông tin chi tiết
Mác đồng:      C36000, C3601, C3602, C3604, C62300, C9500...

Tiêu chuẩn:   JIS, AISI, ASTM

Đường kính:  6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm ... ~ 160mm

Chiều dài:      1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm ( cắt theo yêu cầu )

Bề mặt:          Bóng, sọc.

Ứng dụng:     Ngành điện, điện lạnh, cơ khí khuôn mẫu, y tế, hàng hải

Xuất xứ:        EU, Russia, Malaysia, Thailand, India, China, Taiwan...

Chia sẻ :

Sản phẩm khác