Cừ thép lá sen

 
Cừ thép ,cọc cừ thép lá sen nhập khẩu
400 x 125 x 13.0 (weight : 60kg/m)

400 x 170 x 15.5 (weight : 76.1kg/m)

 

- Chiều dài : 6000 - 18000mm

 

 

 


 

TÍNH CHẤT CƠ LÝ

 

Phân loại

Mác thép

Tính chất cơ lý

Giới hạn chảy (N/mm2)

Độ bền kéo (N/mm2)

Độ giãn dài (%)

Yêu cầu va đập của vành chữ V [0Co] (J)

Cọc cừ hàn cán nóng theo JIS A 5523

 

SYW 295

295 min

490 min

17 min

43 min

SYW 390

390 min

540 min

15 min

43 min

Cọc cừ cán nóng theo JIS A 5528

 

SY 295

295 min

490 min

17 min

-

SY 390

390 min

540 min

15 min

-

           
 

 

 

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

 

Phân loại

Mác thép

Thành phần hóa học (%)

Ceq. (%)

C

Si

Mn

P

S

N

Cọc cừ hàn cán nóng theo JIS A 5523

SYW 295

0.18 max

0.55 max

1.50 max

0.04 max

0.04 max

0.0060 max

0.44 max

SYW 390

0.18 max

0.55 max

1.50 max

0.04 max

0.04 max

0.0060 max

0.16 max

Cọc cừ cán nóng theo JIS A 5528

SY 295

-

-

-

0.04 max

0.04 max

-

-

SY 390

-

-

-

0.04 max

0.04 max

-

-

Ghi chú: Ceq. = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Mo/4 + V/14.