THÉP RAY P43 X 12,5M ĐQSD (HÀNG CHUẨN, LIÊN XÔ)

Call VND

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO MẶT CẮT NGANG TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG SẮT

Đơn vị tính: mm

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân Trọng lượng
(kg/m)
P43 140 114 70 14,5 44,65

 

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO QUY CÁCH THỰC TẾ

 

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân
P43 140 110 65 11

Chia sẻ :

Sản phẩm khác