Thép dành cho ngành hàng hải: ABS/NK/GL/LR/DNV

Call VND

Thép dành cho ngành hàng hải: ABS/NK/GL/LR/DNV
Thép dành cho ngành hàng hải và đóng tàu ABS/NK/GL/LR/DNV
 
+ Công dụng : Dùng cho ngành đóng tàu hàng hải, kết cấu nhà xưởng, cơ khí xây dựng
 
+ Grade : A36,/AH32/AH36/EH32/EH36/DH32/DH36
               
               Thép tấm Grade: A / B / C / D
 
+ Chứng chỉ: Hàng có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
 
+ Thông số kỹ thuật: Kích thước - độ dày - Rộng x Dài

 

Thép dành cho ngành hàng hải: ABS/NK/GL/LR/DNV
Thép dành cho ngành hàng hải và đóng tàu ABS/NK/GL/LR/DNV
 
+ Công dụng : Dùng cho ngành đóng tàu hàng hải, kết cấu nhà xưởng, cơ khí xây dựng
 
+ Grade : A36,/AH32/AH36/EH32/EH36/DH32/DH36
               
               Thép tấm Grade: A / B / C / D
 
+ Chứng chỉ: Hàng có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
 
+ Thông số kỹ thuật: Kích thước - độ dày - Rộng x Dài

Đăng kiểm
 ABS/NK/BV/DNV/CCS/GL/LR…
Grade:
A36,/AH32/AH36/EH32/EH36/DH32/DH36..
 thép tấm Grade: A / B / C / D
Công dụng:
 Dùng trong ngành đóng tàu hàng hải, thuyền, kết cấu nhà xưởng,
bồn bể xăng dầu, cơ khí, xây dựng…
Kích thước :
Độ dày(MM):
4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/30/32/35/38/40/45/50/55/60
Chiều rộng(MM)
 1.500MM đến 3.000MM
Chiều dài (MM)
 6.000 MM –> 12.000 mm
 

 

Chia sẻ :

Sản phẩm khác