7 tháng đầu năm: Thép nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 60%

Theo Tổng cục Hải quan, tỷ lệ thép nhập khẩu từ Trung Quốc tính trên tổng kim ngạch thép nhập khẩu 7 tháng đầu năm nay đạt gần 60%.


Nguồn tin: Đấu thầu