Việt Nam lại nhập khẩu ồ ạt thép Trung Quốc

Tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn 11 triệu tấn, giá trị kim ngạch đạt hơn 4,5 tỉ USD. Trong số này, chỉ riêng sắt thép từ Trung Quốc đã đạt hơn 6,5 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,5 tỉ USD, chiếm 60% về lượng và hơn 55% về giá trị toàn thị trường nhập khẩu.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản xuất các sản phẩm thép của các doanh nghiệp thành viên VSA tháng 7.2016 đạt 1.449.286 tấn, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2015, nhưng giảm 5% so với tháng trước.

Bán hàng sản phẩm thép các loại tháng 7.2016 cũng đạt 1.226.379 tấn, tăng 20% so với tháng 6.2016 và tăng 27,3% so với cùng kỳ 2015. Xuất khẩu sản phẩm thép các loại đạt 246.532 tấn, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 2% so với tháng trước.

VSA cho rằng trong bối cảnh hiện tại, nhu cầu xây dựng trong nước tốt nên lượng thép dài sản xuất và tiêu thụ vẫn giữ được mức sản lượng khá cao. Tỷ lệ tăng trưởng mạnh về cả bán hàng và sản xuất các sản phẩm thép trong 7 tháng đầu năm 2016 đều trên 25%. Điều này cho thấy khả năng đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu về các sản phẩm thép xây dựng của các doanh nghiệp trong nước. Có khả năng giá thép sẽ được điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, lượng thép thành phẩm và bán thành phẩm nhập khẩu tháng 6.2016 lại đạt hơn 2,26 triệu tấn với kim ngạch nhập khẩu hơn 935,86 triệu USD. Tính chung tổng lượng thép thành phẩm và bán thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam từ ngày 1.1 đến 30.6 đạt hơn 11,9 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 4,345 tỉ USD. Đáng chú ý, trong số này lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến hơn 5,629 triệu tấn, chiếm 58,28% trong tổng lượng thép nhập khẩu.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan mới công bố cũng cho thấy tình trạng nhập siêu thép của Việt Nam từ Trung Quốc. Cụ thể, tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn 11 triệu tấn, giá trị kim ngạch đạt hơn 4,5 tỉ USD. Trong số này, chỉ riêng sắt thép từ Trung Quốc đã đạt hơn 6,5 triệu tấn, kim ngạch đạt 2,5 tỉ USD, chiếm 60% về lượng và hơn 55% về giá trị toàn thị trường nhập khẩu. Như vậy, nhập khẩu sắt thép Trung Quốc về Việt Nam đang gây sức ép lớn cho ngành sản xuất trong nước.

Nguồn tin: Một thế giới