Thép U 125 x 65 x 6 x 12000mm

Call VND

Xuất xứ: Nga, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đoài loan, Việt Nam, Thái Lan
Tiêu chuẩn:  GOST, JIS, ASTM/ASME, BS, KS, EN, TCVN

Size and Standard Thickness
H (mm)  B (mm)  t1(mm)  t2(mm) L (m)  W (kg/m) 
75 40 5,0 7,0 6 6,90
80 40 4,5    6 7,05 
100 46 4,5  6   8,59 
100 50 5,0 7,5 6/12 9,36
120 52 4,8    6/12 10,48 
125 65 6,0 8,0 6/12 13.4
140 58 4,9    6/12 12,30 
150 75 6,5  10,0 6/12 18,60 
150 75 9,0 12,5 6/12 24,00
160 64 5,0   6/12 14,20 
180 68 6,0   12 18,16
180 68 6.5   12 18,40 
180 75 7,0  10,5 12 21,40
200 73 6,0    12 21,30 
200 73 7,0    12 23,70 
200 76 5,2    12 18,40 
200 80 7,5  11,0 12 24,60 
200 90 8,0 13,5 12 30,30
240 90 5,6    12 24,00
250 90 9,0  13,0 12 34,60 
250 78 6,8    12 25,50 
280 85 9,9    12 34,81 
300 90 9,0 13,0 12 38,10 
300 82 7,0   12 31,00
300 87 9.5   12 39,20
300 88 7,0   12 34,60
300 90 12,0  16,0 12 48,60
380 100 10.5 16,0 12 54,50

Chia sẻ :

Sản phẩm khác