THÉP RAY P18 (LOẠI ĐỦ KG)

Call VND

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO MẶT CẮT NGANG TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG SẮT

Đơn vị tính: mm

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân Trọng lượng
(kg/m)
P18 90 80 40 10 18,06

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO QUY CÁCH THỰC TẾ

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân
P18 đủ kg 90 80 40 10,5

Chia sẻ :

Sản phẩm khác