THÉP RAY P15 X 8M

Call VND

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO MẶT CẮT NGANG TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG SẮT

Đơn vị tính: mm

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân Trọng lượng
(kg/m)
P15 91 76 37 7 14,72

 

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO QUY CÁCH THỰC TẾ

 

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân
P15 78 75 38 7,5

Chia sẻ :

Sản phẩm khác