THÉP RAY P24 X 10M

Call VND

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO MẶT CẮT NGANG TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG SẮT

Đơn vị tính: mm

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân Trọng lượng
(kg/m)
P24 107 92 51 10,9 24,46

 

BẢNG KÍCH THƯỚC RAY THEO QUY CÁCH THỰC TẾ

 

Loại ray Chiều cao Rộng đáy Rộng mặt Dày thân
P24 107 85 48 9

Chia sẻ :

Sản phẩm khác