Thép hộp mạ kẽm

Call VND

Thép hộp Ứng dụng : trong sản xuất cơ khí, kỹ thuật, chế tạo nhà xưởng Sử dụng làm xà gồ, khung cửa trong nhà thép, nhà dân dụng.

Thép hộp Ứng dụng : trong sản xuất cơ khí, kỹ thuật, chế tạo nhà xưởng

Sử dụng làm xà gồ, khung cửa trong nhà thép, nhà dân dụng.

Chia sẻ :

Sản phẩm khác